Jumat, 20 April 2018

Daftar harga LCD

LCD SAMSUNG FULLSET J1 ACE / J111F OC   Rp. 439 Rb
LCD SAMSUNG FULLSET J1 ACE / J111F KONTRAS  Rp. 506 Rb
LCD SAMSUNG FULLSET J120 OC  Rp. 385 Rb
LCD SAMSUNG FULLSET J120 KONTRAS Rp. 520 Rb
LCD SAMSUNG FULLSET J2 OC  Rp. 270 Rb
LCD SAMSUNG FULLSET J2 KONTRAS Rp. 385 Rb
LCD SAMSUNG FULLSET J210 KONTRAS Rp. 419 Rb
LCD SAMSUNG FULLSET J210 OC Rp. 304 Rb
LCD SAMSUNG FULLSET J3/J320 OC  Rp. 257 Rb
LCD SAMSUNG FULLSET J3/J320 KONTRAS  Rp. 378 Rb
LCD SAMSUNG FULLSET J3 PRO / J3110 OC  Rp. 371 Rb
LCD SAMSUNG FULLSET J330 / J3 PRO KONTRAS Rp. 1067 Rb
LCD SAMSUNG FULLSET J5 OC  Rp. 257 Rb
LCD SAMSUNG FULLSET J5 KONTRAS  Rp. 378 Rb
LCD SAMSUNG FULLSET J5 PRIME Rp. 392 Rb
LCD SAMSUNG FULLSET J510 KONTRAS Rp. 506 Rb
LCD SAMSUNG FULLSET J5 PRO ORI Rp. 1215 Rb
LCD SAMSUNG FULLSET J7 OC  Rp. 311 Rb
LCD SAMSUNG FULLSET J7 KONTRAS Rp. 405 Rb
LCD SAMSUNG FULLSET J710 KONTRAS Rp. 581 Rb
LCD SAMSUNG FULLSET J7 PRIME KONTRAS  Rp. 473 Rb
LCD SAMSUNG FULLSET J7 PRO ORI @ 1 Rp. 203 Rb
LCD SAMSUNG FULLSET J7 CORE ORI @ Rp. 1688 Rb
LCD SAMSUNG FULLSET A3 OC  Rp. 358 Rb
LCD SAMSUNG FULLSET A310 OC Rp. 851 Rb
LCD SAMSUNG FULLSET A5 KONTRAS Rp. 493 Rb
LCD SAMSUNG FULLSET A5 OC Rp. 358 Rb
LCD SAMSUNG FULLSET E5 ORI Rp. 608 Rb
LCD SAMSUNG FULLSET E5 OC Rp. 351 Rb
LCD SAMSUNG FULLSET E7 OC  Rp. 385 Rb
LCD SAMSUNG FULLSET I9200 ORI Rp. 648 Rb
LCD IPHONE FULLSET 4G Rp. 180 Rb
LCD IPHONE FULLSET 4S Rp. 180 Rb
LCD IPHONE FULLSET 5G Rp. 182 Rb
LCD IPHONE FULLSET 5S Rp. 182 Rb
LCD IPHONE FULLSET 5C Rp. 182 Rb
LCD IPHONE FULLSET 6G Rp. 243 Rb
LCD IPHONE FULLSET 6S Rp. 311 Rb
LCD IPHONE FULLSET 6+  Rp. 324 Rb
LCD IPHONE FULLSET 6S+ Rp. 439 Rb
LCD IPHONE FULLSET 7G Rp. 351 Rb
LCD IPHONE FULLSET 8+ Rp. 473 Rb
LCD IPHONE FULLSET 8G Rp. 439 Rb
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
LCD OPPO FULLSET 👇👇 A11W  Rp. 189 Rb
LCD OPPO FULLSET 👇👇 A33W  Rp. 257 Rb
LCD OPPO FULLSET 👇👇 A31 Rp. 189 Rb
LCD OPPO FULLSET 👇👇 A39 Rp. 257 Rb
LCD OPPO FULLSET 👇👇 A37 Rp. 250 Rb
LCD OPPO FULLSET 👇👇 A57  Rp. 236 Rb
LCD OPPO FULLSET 👇👇 A51 Rp. 270 Rb
LCD OPPO FULLSET 👇👇 A83  Rp. 506 Rb
LCD OPPO FULLSET 👇👇 A71 Rp. 297 Rb
LCD OPPO FULLSET 👇👇 F1  Rp. 290 Rb
LCD OPPO FULLSET 👇👇 F1 PLUS  Rp. 520 Rb
LCD OPPO FULLSET 👇👇 F1S  Rp. 263 Rb
LCD OPPO FULLSET 👇👇 F1S PLUS Rp. 527 Rb
LCD OPPO FULLSET 👇👇 F3  Rp. 324 Rb
LCD OPPO FULLSET 👇👇 F3 PLUS  Rp. 331 Rb
LCD OPPO FULLSET 👇👇 F5 Rp. 405 Rb
LCD OPPO FULLSET 👇👇 FINE 5 / X909  Rp. 230 Rb
LCD OPPO FULLSET 👇👇 X9006  Rp. 385 Rb
LCD OPPO FULLSET 👇👇 R815 Rp. 209 Rb
LCD OPPO FULLSET 👇👇 R827 Rp. 223 Rb
LCD OPPO FULLSET 👇👇 R829 Rp. 223 Rb
LCD OPPO FULLSET 👇👇 R7S Rp. 675 Rb
LCD OPPO FULLSET 👇👇 R7 LITE @ Rp. 1695 Rb
LCD OPPO FULLSET 👇👇 U707 Rp. 344 Rb
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
LCD COOLPAD FULLSET 👇👇 E501 Rp. 311 Rb
LCD COOLPAD FULLSET 👇👇 E502 Rp. 311 Rb
LCD COOLPAD FULLSET 👇👇 E503 Rp. 304 Rb
LCD COOLPAD FULLSET 👇👇 E57 Rp. 284 Rb
LCD COOLPAD FULLSET 👇�� E571 Rp. 297 Rb
LCD COOLPAD FULLSET 👇👇 E561 Rp. 297 Rb
LCD COOLPAD FULLSET 👇👇 E560 Rp. 257 Rb
LCD COOLPAD FULLSET 👇👇 R106 Rp. 270 Rb
LCD COOLPAD FULLSET 👇👇 R108 Rp. 358 Rb
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
LCD VIVO FULLSET 👇👇 V Rp. 284 Rb
LCD VIVO FULLSET 👇👇 V5 Rp. 284 Rb
LCD VIVO FULLSET 👇👇 V5 Rp. 371 Rb
LCD VIVO FULLSET 👇👇 V7 Rp. 473 Rb
LCD VIVO FULLSET 👇👇 Y53 Rp. 250 Rb
LCD VIVO FULLSET 👇👇 Y6 Rp. 290 Rb
LCD VIVO FULLSET 👇👇 Y69 Rp. 290 Rb
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
LCD XIAOMI FULLSET 👇👇 MI4 / MI4 W ORI  Rp. 324 Rb
LCD XIAOMI FULLSET 👇👇 MI4I / MI4C  Rp. 284 Rb
LCD XIAOMI FULLSET 👇👇 MI4S Rp. 331 Rb
LCD XIAOMI FULLSET 👇👇 MI5 Rp. 385 Rb
LCD XIAOMI FULLSET 👇👇 MI5C Rp. 419 Rb
LCD XIAOMI FULLSET 👇👇 MI A1 Rp. 304 Rb
LCD XIAOMI FULLSET 👇👇 MI6 Rp. 641 Rb
LCD XIAOMI FULLSET 👇👇 MI MAX Rp. 351 Rb
LCD XIAOMI FULLSET 👇👇 MI MAX 2 Rp. 371 Rb
LCD XIAOMI FULLSET 👇👇 MI MIX Rp. 1013 Rb
LCD XIAOMI FULLSET 👇👇 REDMI 1 / 1S Rp. 203 Rb
LCD XIAOMI FULLSET 👇👇 REDMI 2 / 2S Rp. 189 Rb
LCD XIAOMI FULLSET 👇👇 REDMI 3 / 3S / 3X / 3 PRO Rp. 223 Rb
LCD XIAOMI FULLSET 👇👇 REDMI 4 Rp. 297 Rb
LCD XIAOMI FULLSET 👇👇 REDMI 4 PRIME Rp. 317 Rb
LCD XIAOMI FULLSET 👇👇 REDMI PRO Rp. 743 Rb
LCD XIAOMI FULLSET 👇👇 REDMI 4A Rp. 250 Rb
LCD XIAOMI FULLSET 👇👇 REDMI 4X Rp. 236 Rb
LCD XIAOMI FULLSET 👇👇 REDMI NOTE 4 Rp. 257 Rb
LCD XIAOMI FULLSET 👇👇 REDMINOTE 4X Rp. 257 Rb
LCD XIAOMI FULLSET 👇👇 REDMINOTE 3 Rp. 257 Rb
LCD XIAOMI FULLSET 👇👇 TEDMINOTE 3G / 4G Rp. 284 Rb
LCD XIAOMI FULLSET 👇👇 REDMINOTE 3 PRO Rp. 263 Rb
LCD XIAOMI FULLSET 👇👇 REDMINOTE 3 KATE Rp. 284 Rb
LCD XIAOMI FULLSET 👇👇 REDMI 5A  Rp. 263 Rb
LCD XIAOMI FULLSET 👇👇 REDMINOTE 5A Rp. 284 Rb
LCD XIAOMI FULLSET 👇👇 REDMINOTE BAMBO Rp. 432 Rb
#VALUE!
#VALUE!

LCD ADVAN 👇  S3D/S3E@ Rp. 90 Rb
LCD ADVAN 👇  S4A@ Rp. 88 Rb
LCD ADVAN 👇  S4T@ Rp. 101 Rb
LCD ADVAN 👇  S4Z@ Rp. 115 Rb
LCD ADVAN 👇  S4F@ Rp. 101 Rb
LCD ADVAN 👇  S4P@ Rp. 101 Rb
LCD ADVAN 👇  S4Q@ Rp. 115 Rb
LCD ADVAN 👇  S4X@ Rp. 101 Rb
LCD ADVAN 👇  S4C@ Rp. 115 Rb
LCD ADVAN 👇  S4J/S4E@ Rp. 101 Rb
LCD ADVAN 👇  S50/S50C@ Rp. 149 Rb
LCD ADVAN 👇  S50D@ Rp. 149 Rb
LCD ADVAN 👇  S55@ Rp. 209 Rb
LCD ADVAN 👇  S5E NXT/S5E 4G@ Rp. 142 Rb
LCD ADVAN 👇  S5E 5001/S5E PRO@ Rp. 155 Rb
LCD ADVAN 👇  S50G@ Rp. 155 Rb
LCD ADVAN 👇  S5J@ Rp. 155 Rb
LCD ADVAN 👇  S5J+@ Rp. 155 Rb
LCD ADVAN 👇  S5P@ Rp. 162 Rb
LCD ADVAN 👇  S50K@ Rp. 162 Rb
LCD ADVAN 👇  S50H@ Rp. 169 Rb
LCD ADVAN 👇  E1C PRO/E1C@ Rp. 176 Rb
LCD ADVAN 👇  E1C 3G@ Rp. 182 Rb
LCD ADVAN 👇  T1R/T1S@ Rp. 182 Rb
LCD ADVAN 👇  T1G+/s7/s7a/s7c@ Rp. 189 Rb
LCD ADVAN 👇  T1g@ Rp. 182 Rb
LCD ADVAN 👇  T1j@ Rp. 216 Rb
LCD ADVAN 👇  T1j+@ Rp. 216 Rb
LCD ADVAN 👇  T1m@ Rp. 182 Rb
LCD ADVAN 👇  T1Q@ Rp. 182 Rb
LCD ADVAN 👇  E1c aktiv@ Rp. 196 Rb
LCD ADVAN 👇  I5c@ Rp. 155 Rb

 ADVAN FULLSET  I5@ Rp. 324 Rb
ADVAN FULLSET  I5E@ Rp. 324 Rb
ADVAN FULLSET  I5C+@ Rp. 331 Rb
ADVAN FULLSET  S5j+@ Rp. 290 Rb

LCD NOKIA  1280/120 Rp. 12 Rb
 LCD NOKIA  1280/1202 ORI Rp. 20 Rb
 LCD NOKIA  1600/1208 ORI Rp. 27 Rb
 LCD NOKIA  1650/2630 Rp. 34 Rb
 LCD NOKIA  1661/1616 Rp. 26 Rb
 LCD NOKIA  3100/6030 Rp. 16 Rb
 LCD NOKIA  3110 Rp. 24 Rb
 LCD NOKIA  5000/5130 Rp. 38 Rb
 LCD NOKIA  5800/5230/N97MINI Rp. 24 Rb
 LCD NOKIA  6300/6120C Rp. 42 Rb
 LCD NOKIA  N105/RM1134 Rp. 24 Rb
 LCD NOKIA  C1 01/N101/C2-00 Rp. 23 Rb
 LCD NOKIA  N105 NEW 2017 Rp. 27 Rb
 LCD NOKIA  N216 Rp. 36 Rb
 LCD NOKIA  N220 Rp. 36 Rb
 LCD NOKIA  N225 Rp. 49 Rb
 LCD NOKIA  N82/e52 Rp. 23 Rb
 LCD NOKIA  X2-02 Rp. 47 Rb
 LCD NOKIA  X3-02/n206 Rp. 36 Rb
 LCD NOKIA  X3-00/x2-00@34 Rp. 0 Rb
 LCD NOKIA  X2-01/c3 Rp. 47 Rb

 LCD NOKIA  E63/e71 Rp. 47 Rb

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Touchscreen Non LCD

TS ACER A1-713 ICONIA BLACK TAB 7 128,250 TS ACER A1-724 BLACK 229,500 TS ACER A1-810 BLACK = A1-811 195,750 TS ACER A1-830 WHITE ...